Sitter pa mur

Om schematerapeut.se

Vi är en liten privat mottagning i Hornstull som drivs av oss, Mia Östlin och Magnus Renberg. Vi är båda schematerapeuter och driver mottagningen tillsammans men jobbar helt självständigt i det kliniska arbetet.

Varmt välkommen att kontakta oss under respektive flik Mia och Magnus.

Vantrum

Förutom våra rum finns ett tredje som hyrs ut till kollegor. Väntrummet är rymligt. Således en lugn och harmonisk miljö. 

Schematerapi

Schematerapi är en integrativ terapiform anpassad för långvariga problem där traditionell KBT visat sig otillräcklig. Vi använder kognitiva, beteendeterapeutiska och gestaltande tekniker och lägger stor vikt vid den terapeutiska relationen. Först undersöks vilka erfarenheter som skapat problemen samt vilka levnads- och tankemönster som bevarar dem. Svåra känslor och ångest hanteras i gestaltande tekniker för att öppna nya möjligheter. Som i all KBT är grunden ett öppet och jämlikt samarbete kring tidsramar, behandlingsmål och terapeutiska metoder.

Läs mer om schematerapi →