Magnus Renberg

Magnus samtalsrum

Skapa balans och harmoni i ditt liv!

Tillsammans med mig kan du i psykoterapi få hjälp med de problem som påverkar ditt liv i negativ riktning. Jag börjar alltid utifrån ett första förutsättningslöst samtal. Vi möts utifrån vart du befinner dig i din livssituation och formulerar tillsammans ett tydligt mål för terapin.


Min teoretiska och metodiska inriktning vilar på den schemateoretiska synen på människan. Som terapeut är jag van att jobba brett och hjälper människor med de flesta problem och jobbar såväl individuellt såsom i parterapi. Exempel på problematik jag jobbar med är svartsjuka,
ilska, låg självkänsla, relationsproblem, fobier, rädsla, sorg,
depression, ensamhet, oro, ångest, stress, skam, missbruksbeteenden,
medberoende, konflikter, separationer osv.


Ett genomgående tema i mitt yrke är att jag jobbat med svårare problematik där ofta aggression, utagerande och självskada varit en del av problembilden. För den som önskar den sortens hjälp kan man även titta på ilska.se. som jag också driver.


Psykoterapi

Magnus profil

•Legitimerad psykoterapeut och certifierad schematerapeut

Lite om mig!

Mitt namn är Magnus Renberg och jag är född och uppvuxen i Norrland men flyttade söderut för drygt 20 år sen. Sedan dess har jag jobbat med människor i olika former och med olika sorters problematik.Utöver psykoterapi och behandling erbjuder jag även handledning utifrån behandlingsmetodik och klientbemötande samt olika personalprocesser. Jag erbjuder även föreläsningar och utbildningsinsatser för personal inom vård och omsorg.

Vantrum

Väntrummet på vår mottagning

Tystnadsplikt

Jag har självklart tystnadsplikt för de klienter som jag behandlar. Jag för journal över det aktuella behandlingsarbetet vilket ska fungera som en trygghet gentemot dig som klient. Jag jobbar i egen regi och det är såklart bara jag som har tillgång till klienternas personuppgifter, berättelse, problematik, behandlingsupplägg osv.

Kontakta mig
Telefon 070 688 98 51
magnus@schematerapeut.se