Magnus Renberg

Magnus samtalsrum

Psykoterapi

Tillsammans med mig kan du i psykoterapi få hjälp med de problem som påverkar ditt liv i negativ riktning.


Kontakt

Tveka inte att kontakta mig på telefon 070 688 98 51 eller via mail
magnus@schematerapeut.se om du har frågor eller vill boka en tid. Jag ger snabb återkoppling.


Jag börjar alltid utifrån ett första förutsättningslöst samtal. Vi möts utifrån vart du befinner dig i din livssituation och formulerar tillsammans ett tydligt mål för terapin.


Som terapeut är jag van att jobba brett och jobbar i såväl korta såsom långa terapier. Jag tar emot individuellt och i par.

Exempel på problematik jag jobbar med är svartsjuka, ilska, låg självkänsla, konflikter och relationsproblem, rädsla, sorg,
depression, oro, ångest, stress, skam,
medberoende, separationer osv.


Pris

1200kr/45min.


Schematerapi

Min teoretiska och metodiska inriktning vilar på den schemateoretiska synen på människan. För fördjupad beskrivning, vänligen läs mer under de olika flikarna på menyn.


IMG 2709

•Legitimerad psykoterapeut och certifierad schematerapeut

Lite om mig

Mitt namn är Magnus Renberg och jag är född och uppvuxen i Norrland men flyttade söderut för drygt 20 år sen. Sedan dess har jag jobbat med människor i olika former och med olika sorters problematik.


Ett genomgående tema i mitt yrke är att jag jobbat med svårare problematik där ofta aggression, utagerande och självskada varit en del av problembilden. För den som önskar den sortens hjälp kan man även titta på ilska.se. som jag också driver.


Utöver psykoterapi och behandling erbjuder jag även handledning utifrån behandlingsmetodik och klientbemötande samt olika personalprocesser. Jag erbjuder även föreläsningar och utbildningsinsatser för personal inom vård och omsorg.

Vantrum

Väntrummet på vår mottagning

Tystnadsplikt

Jag har självklart tystnadsplikt för de klienter som jag behandlar. Jag för journal över det aktuella behandlingsarbetet vilket ska fungera som en trygghet gentemot dig som klient. Jag jobbar i egen regi och det är såklart bara jag som har tillgång till klienternas personuppgifter, berättelse, problematik, behandlingsupplägg osv.

Kontakta mig
Telefon 070 688 98 51
magnus@schematerapeut.se