Mia Östlin

Mia

25 års erfarenhet av behandlingsarbete inom psykiatrin; öppen, mellan och slutenvård. Främst med grupper - alla patientkategorier. 40 års erfarenhet av mindfulnessträning i form av yoga och meditation.

Legitimerad kognitiv psykoterapeut, certifierad EMDR-terapeut, certifierad schematerapeut. Grundutbildning legitimerad arbetsterapeut, vidareutbildning i bildterapi, psykodrama & bioenergetics, hypnos och polyvagal exercises och EMDR.

Schematerapihandledare, psykoterapihandledare.

Har översatt Young & Kloskos bok Reinventing Your Life till svenska Lev som du vill och inte som du lärt dig (2010).

Föreläser om bildskapande i schematerapi och har tillsammans med bildterapeut hållit vidareutbildningar i bildskapande för psykoterapeuter.

Sen 2007 jobbar jag helt privat, har handledningsuppdrag i psykiatrin och har i sex år haft uppdrag som handledare vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildning på Sabbatsberg (CBTI).

Jag har fyllt 69 år och drar nu ner på mängden arbete. De sista åren är mitt intresse främst att förfina tillämpningen av gestaltande metoder i Schematerapi, där bild blir en av flera. Jag tycker mycket om att i handledning få dela med mig av mina erfarenheter kring detta och av vad det innebär att ingen metod någonsin får vara viktigare än klienten.

Bild som gestaltande metod i schematerapi

Kritor papper

När orden inte räcker eller när orden blir ett hinder kan bilden bli en hjälp att förmedla inre tillstånd. Vi behöver inte “kunna rita” för att göra terapeutiska bilder. Här får det bli hur “fult” som helst. Det handlar om något mycket viktigare; att hitta former och färger som kan gestalta en inre verklighet. Att skapa metaforer för något som vi tidigare inte varit medvetna om (vi är medvetna om ungefär 2 % av processerna i nervsystemet så det finns en del). Bildterapeuter kan vara psykodynamiska eller kognitiva. Precis som olika psykoterapeuter ser på klienten utifrån sina olika teorier, ser bildterapeuter olika saker i klientens bilder. Men det är ändå bara den som själv gjort bilden som kan veta vad den innehåller. Terapeuten kan ställa frågor, men inte veta.

Att göra bilder är också ett utmärkt sätt att föra in lekfullhet i psykoterapi.

I schematerapi används ofta visualiseringar för att få känslomässig kontakt med minnen. Ibland är det en fördel att arbeta med öppna ögon och att kunna vara kroppsligt aktiv. Då är det bättre att använda bild eller stolsövningar.

SRBt: www.bildterapi.se

Kritor

Metoden börjar i enkla rörelser på pappret med kritor i båda händerna.

Guided Drawing (GD) en form av Sensorimotor psychotherapy

Neurofysiologiskt innebär traumaläkning integrering av kognitiva, känslomässiga och kroppsliga processer. Cornelia Elbrecht (bildterapeut i Australien) har skapat en metod för traumabearbetning grundad på insikten att trauma är en fysiologisk reaktion. Därför behöver också lösningen komma från kroppen.

Metoden börjar i enkla rörelser på pappret med kritor i båda händerna. Klienten prövar sig fram i en rytmisk växling mellan rörelse och kontakt med det inre tillståndet. Fysisk smärta, spänningar och svåra känslor uttrycks i riktning, tempo, energi och form. När ett tillstånd blivit uttryckt hanteras det med massageliknande rörelser som kan lindra smärtan, lugna känslorna eller släppa ut spänningarna. Vad som behövs.

I Guided Drawing löser alltså klienten själv upp sina blockeringar genom att hitta rätt rörelser. När det behövs vägleder terapeuten till lämpliga former, riktningar och rytmer. Efter hand vänjer sig klienten vid att lita på kroppen även där och kan snart själv känna vilka former som hjälper.

Metoden är en bildterapeutisk tillämpning av Somatic Experiencing som visar oss vägen till inre locus of control genom att med aktivitet fånga upp och lösgöra kroppsliga låsningar.

Guided Drawing: www.sensorimotorarttherapy.com

Kontakta mig
Telefon 070 527 53 67
mia@schematerapeut.se