Gestaltande tekniker

Ibland när människor har gått i terapi fortsätter de att göra som de brukar trots att de vet vad de borde göra. För det känns rätt...

Känslor styrs av andra neurologiska nätverk än tankar. De gestaltande övningarna kan nå känslor och inre bilder på ett sätt som orden inte kan.

Genom att tillsammans med en terapeut ta kontakt med lagom mycket av gamla minnesbilder och känslor går det att förändra känslorna och lugna ner kroppens reaktioner.

Barn med monster

Syftet med gestaltande övningar i schematerapi är att läka de scheman som fortfarande ställer till problem. Övningarna hjälper oss att dämpa gamla känsloreaktioner och känna igen när vi blir schema-aktiverade i stället för att “överreagerar” eller stänga av på olika sätt.

Vilken gestaltande teknik terapeuten föreslår beror på vad som passar bäst och förstås på vad terapeuten själv är mest bekväm med. Alla övningar används enligt “samma manus” i schematerapi. Det vill säga hur vi förstår problemet och behovsbristerna. Vi är noga med att känslan ska vara aktiverad men inte alltför stark. Precis som magen inte kan smälta maten om vi äter för fort kan inte nervsystemet integrera information om känslorna är för starka. Om å andra sidan känslan är för svag sker ingen förändring. Ett sätt att reglera hur starkt känslorna aktiveras är att jobba med slutna eller öppna ögon. En stolsövning kan till exempel vara bättre än visualisering om känslorna är starka.

Kramar barn

Visualisering

Visualisering innebär i schematerapi att blunda och låta inre bilder komma upp på ett tryggt sätt. Terapeuten håller kontakt, ställer frågor och hjälper till att förändra de inre bilderna. Sådana övningar kan både lugna känslomässiga reaktioner och förändra den betydelse vi gett händelsen. En viktig del är att föra in vad som hade behövts i situationen och på det sättet skapa lyckliga slut på gamla olyckliga erfarenheter. Efter hand som känslorna lugnar sig och vi förstår våra egna reaktioner bättre blir det lättare att göra övningarna också med dig själv.

Stolsövning

Stolsövningar är en sorts gestaltteknik där tänkta personer, eller sidor av samma person placeras på olika stolar och får prata med varandra. Tekniken används på motsvarande sätt som visualiseringar. I stolsövningar har du möjlighet att ha ögonen öppna och vara fysiskt aktiv, vilket gör det lättare att “ha en fot kvar i nuet”, en förutsättning för att ta kontakt med obehagliga bilder på ett tryggt sätt. Stolsövningar kan också passa bättre till exempel när det handlar om att förtydliga inre konflikter eller hitta lösningar på problem.

Bild

Kritor

Bild kan användas som alternativ för den som behöver jobba med öppna ögon, vara fysiskt aktiv och ha mera egen kontroll över processen. En fördel med bilder är att de finns kvar och kan tas fram senare, samlas i serier och jämföras med varandra. De kan sparas eller förstöras, precis som det passar